New 4-thiazolidinones, containing sulfanilamide, allylamine and nitrofurane pharmacophores and evaluation of their antimicrobial activity

New 4-thiazolidinones, containing sulfanilamide, allylamine and nitrofurane pharmacophores and evaluation of their antimicrobial activity

Full title: 

New 4-thiazolidinones, containing sulfanilamide, allylamine and nitrofurane pharmacophores and evaluation of their antimicrobial activity : Naujų 4-tiazolidinonų, turinčių sulfanilamido, alilamino ir nitrofurano farmakoforus, priešmikrobinių savybių tyrimas
New 4-thiazolidinones, containing sulfanilamide, allylamine and nitrofurane pharmacophores and evaluation of their antimicrobial activity

Author: 

Ževžikovienė, Augusta

Year: 

2012

Reference type: 

Thesis

Publisher: 

Lithuanian Academic Libraries Network (LABT)

Abstract: 

More than 200 antimicrobial agents are used in clinical practice for the treatment of infectious diseases, however, infectious diseases are still one of the most common causes of death, and the need for new antimicrobials isn’t decreasing. Compounds with different biological activity are synthesized by modifying 4-thiazolidinone. 4-thiazolidinones with sulfanilamide pharmacophore are more active against bacteria than sulfanilamides, and are characterized as antifungals. 4-thiazolidinones with nitrofuran pharmacophore are one of the most active antimicrobials. Higher antimicrobial activity of new compounds was expected after attaching allylamine to the molecule together with the previously known pharmacophores. By applying the selected methodologies for the synthesis of new 4-thiazolidinones with the fragments of selected pharmacophores (sulfanilamide, nitrofurane, allylamine), 39 derivatives of 4-thiazolidinone were synthesized. The assessment of physico-chemical properties and toxicity risk in silico helped to determine the value of compounds as biologically active substances. In silico and in vitro studies confirmed that new 4-thiazolidinone’s with sulfanilamide, nitrofurane and allylamine pharmacophores showed antimicrobial activity against various bacteria (S. aureus, E. faecalis, E. coli, P. aeruginosa, K. pneumonia, B. subtilis, P. mirabilis) and fungal cultures of C.albicans. Summarising microbiological tests, the most active antibacterial and antifungal compounds... [to full text]// Klinikin279;je praktikoje infekcin279;ms ligoms gydyti vartojama daugiau kaip 200 priešmikrobini371; medžiag371;, ta269;iau infekcin279;s ligos yra viena dažniausi371; mirties priežas269;i371; ir nauj371; priešmikrobini371; vaist371; poreikis nemaž279;ja. Modifikuojant 4-tiazolidinono žied261; susintetinami 303;vairaus biologinio aktyvumo junginiai. 4-tiazolidinono dariniai su sulfanilamido farmakoforu yra aktyvesni už sulfanilamidus prieš bakterijas ir pasižymi priešgrybeliniu poveikiu; su nitrofurano farmakoforu yra vieni aktyviausi371; priešmikrobini371; jungini371;. Alilamin261; 303;jungus 303; molekul281; kartu su jau anks269;iau žinomais farmakoforais, tik279;t261;si geresnio nauj371; jungini371; priešmikrobinio aktyvumo. Pritaikius pasirinktas metodikas nauj371; 4-tiazolidinono darini371; su pasirinkt371; farmakofor371; (sulfanilamido, nitrofurano, alilamino) strukt363;riniais fragmentais sintezei, susintetinti 39 4-tiazolidinono cikl261; turintys junginiai. 302;vertinus fiziko-chemines savybes ir toksiškumo rizik261; in silico, nustatyta jungini371;, kaip biologiškai aktyvi371; medžiag371;, vert279;. In silico ir in vitro patvirtinta, kad nauji 4-tiazolidinono dariniai su sulfanilamido, nitrofurano ir alilamino farmakoforais pasižymi prieš¬mikrobin279;mis savyb279;mis prieš skirtingas bakterij371; (S. aureus, E. faecalis, E. coli, P. aeruginosa, K. pneumonia, B. subtilis, P. mirabilis) ir grybelio C.albicans kult363;ras. Apibendrinus mikrobiologini371; tyrim371; rezultatus, nustatyti aktyviausi antibakteriniai ir priešgrybeliniai junginiai.