Ergosta-7,22-diene-3β,5α,6β-triol

Trivial name: 

5α-​Ergosta-​7,​22-​diene-​3β,​5,​6-​triol (7CI); 5α-​Ergosta-​7,​22-​diene-​3β,​5,​6β-​triol (6CI,​8CI); (22E)​-​Ergosta-​7,​22-​diene-​3β,​5α,​6β-​triol; (22E,​24R)​-​Ergosta-​7,​22-​dien-​3β,​5α,​6β-​triol; (22E,​24R)​-​Ergosta-​7,​22-​diene-​3β,​5α,​6β-​triol; (3β,​5α,​6β,​22E)​-​Ergosta-​7,​22-​diene-​3,​5,​6-​triol; Cerevisterin; Cerevisterol; Ergosta-​7,​22-​diene-​3β,​5α,​6β-​triol

Systematic name: 

Ergosta-​7,​22-​diene-​3,​5,​6-​triol, (3β,​5α,​6β,​22E)​-

Molecular formulae: 

C28 H46 O3

Molecular weight: 

430.66

Chem abstract number: 

516-37-0

Literature reference: 

Studies on the constituents from mycelia of Aspergillus awamori nakazawa. Zhang, Wei; Wang, Tao; Pei, Yuehu; Chi, Jifei. Zhongguo Yaowu Huaxue Zazhi (2001), 11(6), 340-342. Sterols from Aspergillus ochraceus 43. Li, Guoyou; Li, Bogang; Liu, Guangye; Zhang, Guolin. Yingyong Yu Huanjing Shengwu Xuebao (2005), 11(1), 67-70. Two new metabolites with cytotoxicities from deep-​sea fungus, Aspergillus sydowi YH11-​2. Li, De-Hai; Cai, Sheng-Xin; Tian, Li; Lin, Zhen-Jian; Zhu, Tian-Jiao; Fang, Yu-Chun; Liu, Pei-Pei; Gu, Qian-Qun; Zhu, Wei-Ming. Archives of Pharmacal Research (2007), 30(9), 1051-1054...

Structure image: 

Aspergillus Species known to produce this metabolite: